Servicevilkår Hurtigtslank

1. Vilkår
Ved at få adgang til hjemmesiden på https://hurtigtslank.dk accepterer du at være bundet af disse servicevilkår, alle gældende love og regler og er enige om at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Hvis du ikke er enig i nogen af ​​disse vilkår, er du forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright og varemærkeret.

2. Brug licens
Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialet (information eller software) på Hurtigtslanks hjemmeside for personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:

  • ændre eller kopiere materialerne
  • Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel)
  • forsøge at dekompilere eller omvendt konstruere software, der findes på Hurtigtslanks hjemmeside
  • fjern ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller
  • overfør materialerne til en anden person eller “spejl” materialerne på en anden server.
  • Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af ​​disse begrænsninger og kan opsiges af Hurtigtslank til enhver tid. Ved afslutningen af ​​din visning af disse materialer eller ved opsigelsen af ​​denne licens skal du destruere alle downloadede materialer, der er i besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse
Materialerne på Hurtigtslanks hjemmeside er givet på grundlag af “som det er”. Hurtigtslank giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og frasiger hermed og forkaster alle andre garantier, herunder uden begrænsning implicitte garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.
Hurtigtslank garanterer endvidere ikke eller giver udtryk for, at der er nøjagtighed, sandsynlige resultater eller pålidelighed af brugen af ​​materialet på dets hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger
Hurtigtslank eller dets leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på Hurtigtslanks hjemmeside, selvom Hurtigtslank eller en autoriseret repræsentant for Hurtigtslank er mundtligt eller skriftligt blevet underrettet om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

5. Nøjagtighed af materialer
Materialerne på Hurtigtslanks hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Hurtigtslank garanterer ikke, at noget af materialet på sit websted er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt. Hurtigtslank kan til enhver tid ændre indholdet på dets hjemmeside uden varsel. Hurtigtslank er dog ikke forpligtet til at opdatere materialerne.

6. Links
Hurtigtslank har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til sin hjemmeside og er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant linket websted. Inkluderingen af ​​et link betyder ikke godkendelse fra webstedet Hurtigtslank. Brug af en sådan tilknyttet hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. Ændringer
Hurtigtslank kan til enhver tid uden forudgående varsel revidere disse servicevilkår for sin hjemmeside. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse servicevilkår.

8. Lovvalg
Disse vilkår er underlagt og fortolket i overensstemmelse med Danmarks lovgivning, og du erklærer uigenkaldeligt domstolens enekompetence i den pågældende stat eller beliggenhed.

Om os

Her på Hurtigtslank.dk kan du finde svar på forskellige sundhedsmæssige og vægttabsrelaterede spørgsmål, samt få hjælp til at træffe den helt rigtige beslutning omkring valg af kosttilskud.

Afsenderen på alt indholdet på denne hjemmeside inklusiv e-bøgerne er Cheryl Fayolle, BSc i ernæringsmedicin. Læs mere om Cheryl her.

Bemærk, indholdet, som er baseret på forfatterens egne erfaringer og grundigt research, bør ikke optræde som erstatning for konsultation hos en læge.

Referencer:
LinkedIn | Instagram

Populære artikler