Lær Ayurveda livsstilen at kende

”Ayurveda” er navnet på en alternativ behandlingsform, som har hinduistiske rødder. Der findes 3 kerneelementer i behandlingsformen, som relaterer sig til menneskets sanser, og målet med behandlingen er at opnå en balance imellem disse 3 elementer (også kaldet Doshaer).

Der er flere måder at blive behandlet på indenfor Ayurveda. Det kan både ske gennem kost, yoga, meditation og personlig udvikling.

Hvad er Ayurveda?

Behandlingsformen anses for at være det ældste medicinske system i verden. Behandlingen bygger på et holistiske menneskesyn, som anerkender, at et individ påvirkes af både indre og ydre faktorer.

En behandling vil derfor fokusere på både krop, psyke og miljø, hvis en person er ude af sin normale og sunde balance.

De første tekster om behandlingsformen kendes tilbage fra 5000 f.v.t. og er skrevet på sanskrit, som er Indiens oprindelige kultursprog. Direkte oversat betyder Ayurveda ”livets videnskab”, som meget beskrivende fortæller, at behandlingsformen rører alle aspekter ved livet.

Den alternative behandlingsform bruges både forebyggende og behandlende, og hvert menneske kan selv bestemme, hvilke behandlingstyper vedkommende ønsker at praktisere.

Behandlingsformen har igennem flere tusinde år været praktiseret i lande såsom Indien, Sri Lanka og Nepal. Den største udbredelse findes i Indien, hvor det estimeres, at op imod 80% af befolkningen anvender én eller flere behandlingstyper indenfor Ayurveda til at kurere sygdomme.

Igennem de seneste år har flere vestlige lande taget behandlingsformen til sig som en inspirationskilde til at opnå øget velvære og trivsel i det daglige enten med eller uden sygdom.

Slank på 3 uger e-bog
 

Bliv slank på 3 uger

Ingen genvej til drømmekroppen er bedre end at ændre din diæt til noget sundt, lækkert og ikke mindst effektivt


De 3 kerneelementer/Doshaer

Kernen i behandlingsformen handler om de 3 Doshaer – Pitta, Vata og Kapha.

Disse 3 elementer står centralt i Ayurveda, uanset om det handler om kost, yoga eller meditation. De 3 Doshaer står for forskellige af menneskets sanser:

 • Pitta er symbol for ild og relaterer sig til synet
 • Vata forbindes med luft og rum og relaterer sig til høre- og følesans
 • Kapha forbindes med jord og vand og relaterer sig til smags- og lugtesans

Når en behandling sættes i gang, er det målet at opnå ligevægt og balance imellem de 3 Doshaer. Forud for en behandling vil et menneske blive tildelt 2 Doshaer som sine kerneelementer.

Disse specifikke elementer definerer menneskes kropstype.

Find din type med en Ayurveda test

Kosten spiller en stor rolle indenfor den hinduistiske behandlingsform. Der er lavet og udviklet særlige kostprincipper i forhold til de forskellige ayurvediske typer.

Der findes forskellige Ayurveda typer, som afhænger af en persons fysiske kendetegn og psykiske reaktionsmønstre. Det handler om kropsbygning, væremåde, emotionelle responser og særlige karaktertræk.

Det er essentielt for at opnå succes med din alternative behandling, at du starter med at finde ud af, hvilken kropstype du er. Denne viden bruges til at give dig den rette kostsammensætning.

I en test vil du blive spurgt omkring følgende forhold:

 • Fysiske kendetegn (hudtype, hårtype, former på dine øjne samt design af dine tænder)
 • Psykiske responser (reaktion ved stress, søvnkvalitet, reaktion ved mental balance)
 • Fysiologisk adfærd (tørst, sult, energiniveau)

Når du har gennemført en test, vil du få svar på hvilken ayurvedisk type du er. Herefter kan du få inspiration til at sammensætte en personlig kostplan og gode trivselsprincipper, som tager hånd om dine fysiske, psykiske og fysiologiske forhold.

Alle 3 Doshaer vil være tilstede i din krop. Dog vil der være 1-2 af elementerne, som har særlig dominans hos dig. Det er dem, som definerer din kropstype.

 Den grundlæggende opfattelse i behandlingsformen er, at det er vigtigt at tage alle de redskaber i brug, som måtte have en gavnlig effekt på et menneskes helbred og fremtidige trivsel. Dette inkluderer både naturmedicin, meditation, kost, fysisk aktivitet og yoga.

Særligt om Ayurveda kost- og livsstilsprincipper

Det er både kost og adfærd, som er i fokus indenfor Ayurveda. Når du kender din kropstype, får du både gode råd omkring særlige råvarer, som gavner dig, og du får inspiration til at tilrettelægge den bedst mulige livsstil for dit vedkommende.

Herunder kan du læse mere dybdegående om de forskellige kost- og livsstilsprincipper, som de 3 forskellige Doshaer inspirerer til.

Gode råd til dig der er ”Vata”

 • Sørg for at drikke rigeligt med vand
 • Hav faste måltider hver dag og sørg for at spise tilstrækkeligt
 • Gå efter mad som er surt, sødt og salt (og skær ned på den bitre og stærke mad)
 • Sørg for at holde dig lun og varm
 • Prioritér søvn og hvile

Gode råd til dig der er ayurveda ”Pitta”

 • Sørg for at prioritere ro og hvile til din krop og dit sind hver dag
 • Spis gerne sødt og bittert
 • Udforsk naturen og gå ture i forskelligt slags vejr
 • Skru ned på brugen af stærke krydderier
 • Hold igen med mælkeprodukter og ost

Gode råd til dig der er ”Kapha”

 • Lav gerne varm mad og forkæl dig selv med varme væsker
 • Undgå for meget søvn
 • Servér lette hovedmåltider
 • Få pulsen op i minimum 15 minutter hver dag
 • Undgå for mange søde sager
 • Lav mad baseret på stærke og bitre smagsoplevelser

Disse råd og anbefalinger skal tages som inspiration og vejledende oplysninger. I mange tilfælde vil din test af ayurvedisk type placere dig i 2 kategorier, som du er en blanding af.

I de vestlige lande er det primært kosten, som spiller en stor rolle indenfor Ayurveda traditionen. I Danmark findes der både litteratur og foredrag, som kan fortælle dig om anskuelserne bag den alternative behandlingsform.

Forskellen mellem alternativ behandling og konventionel, medicinsk behandling

Som alternativ behandlingsform skal du kende til de forskelle, som adskiller Ayurveda fra den traditionelle og klassiske, medicinske behandling.

Mens traditionel, medicinsk behandling ofte har som mål at fjerne eller lette symptomer hos en patient, ønsker den alternative behandlingsform at fjerne årsagen til den pågældende sygdom hos individet.

I bestræbelserne på at fjerne årsagen til ubalancen i kroppen, lægges der vægt på individets unikhed og personlige styrker.

Den traditionelle, medicinske behandling behandler alle mennesker ens uanset de personlige aspekter ved krop og psyke. I et ayurvedisk perspektiv bliver hvert menneske behandlet individuelt i henhold til vedkommendes Doshaer og forholdet mellem dem.

En ayurvedisk læge vil tage afsæt i en persons kropstype, når vedkommende skal udforme den bedste kostplan i kombination med den rette fysiske træning. Ofte ledsages en ayurvedisk behandling også med kosttilskud baseret på urter. Den ayurvediske læge forholder sig også til et menneskes psykiske tilstand og er interesseret i at få kendskab til de faktorer i miljøet, som kan have en medvirkende årsag til et menneskes ubalance og sygdom.

Den ayurvediske behandling er kendetegnet af følgende tilgange:

 • Anser mennesket som en helhed
 • Der tages udgangspunkt i hvert enkelt menneske
 • Der etableres en individuel behandling bestående af kost, motion og kosttilskud
 • Ayurveda anerkender brugen af farmaceutisk medicin

De fleste mennesker kender til, at alternativ behandling i høj grad lægger vægt på kost og livsstil. Ayurveda adskiller sig fra mange andre alternative behandlingsformen ved at anerkende og respektere brugen af farmaceutisk medicin.

Ayurveda behandling i et sygdomsperspektiv

Indenfor den alternative behandlingsform står de 3 Doshaer centralt, og de betragtes som årsagen til, om et menneske trives eller ej. Er der optimal balance imellem de 3 elementer, fører til det mentalt og fysisk velvære. Sker der ubalance imellem de 3 elementer, er det anskuelsen i Ayurveda, at dette vil resultere i sygdom, som har både psykiske og fysiske konsekvenser for det pågældende individ.

I disse tilfælde er der brug for behandling, som kan genoprette ubalancen i kroppen.

Doshaerne bliver påvirket både indefra og udefra. Indefra påvirkes balancen af den mad, du spiser, og derfor står kosten centralt i behandlingsformen. Udefra påvirkes Doshaerne af det miljø, vi omgives af og de relationer, vi indgår i.

Når der opstår ubalance imellem Doshaerne, vil der blive tilrettelagt et individuelt behandlingsforløb. Det er individuelt fra person til person, hvordan fordelingen imellem de 3 Doshaer er i kroppen, og derfor kan 2 personer, som har samme sygdom opleve at få 2 forskellige behandlingsforløb.

Betydningen af den optimale ligevægt mellem de 3 Doshaer

Din evne til at opretholde en optimal balance mellem de 3 kerneelementer er med til at bestemme intensiteten af din livskvalitet og længden af dit liv.

Det helt overordnede mål med Ayurveda behandling er at fremme en persons fysiske og mentale helbred og skabe et forsvar mod sygdomme i fremtiden.

 Når du tager en Ayurveda test, kan du finde frem til din unikke kropstype, så du bliver i stand til at få de bedste råd og anvisninger i forhold til gode livsstilstiltag og kostomlægninger.

Hvad kan jeg bruge Ayurveda behandling til?

Du kan gøre brug af de ayurvediske livsstilsprincipper til både behandling og forebyggelse. 

Du kan bruge den alternative behandlingsform både fysisk og psykisk. Hvis du er ramt af sygdom, kan det give dig mod og følelse af autonomi, at du kan være med til at give dig selv de bedste helbredelsesbetingelser. Den ayurvediske behandling anskuer ikke sygdom i et negativt perspektiv, men opfatter sygdom som et sundt signal om, at der er ubalance i din krop. En ubalance, som du har indflydelse på at genoprette.

Den alternative behandlingsform giver dig mulighed for at gå forstående til værks i forhold til at afdække, hvad der har udløst ubalancen.

Det har stor betydning, at du får redskaber til at gå undersøgende til værks for at finde de kilder, som kan være medvirkende til din sygdom.

Du kan bruge Ayurveda til følgende:

 • Optimere din trivsel og styrke dit psykiske og fysiske helbred
 • Mindske symptomer fra sygdom
 • Forebygge ubalance i kroppen
 • Behandle sygdom
 • Personlig udvikling

Når du tager den ayurvediske tradition til dig, vil det påvirke både din kost og livsstil. Du vil opleve, at du får glæde af flere af behandlingsformens positive effekter. I og med at du via kosten begynder at nære din krop med naturens egne råvarer og fylder energidepoterne op med vitaminer og mineraler, vil det styrke dit immunforsvar. Med et styrket immunforsvar vil du få mere overskud i hverdagen, som den sunde kost også bidrager til.

Når du kombinerer en sund kost med fysisk aktivitet, vil din psykiske tilstand påvirkes positivt. Fysisk aktivitet er med til at styrke både krop og hjerne og kan også beskytte dig mod sygdomme samt reducere symptomer.

Både yoga og meditation giver dig mulighed for at udforske dig selv og dit sind. Via yogapositioner og meditative øvelser kan du lære dine psykiske reaktioner at kende, og du får konkrete værktøjer til at undgå stress.

Ayurvediske kosttilskud og naturmedicin

Det holistiske fundament er også at finde i de ayurvediske kosttilskud. Det er supplementsprodukter, som gavner både hjerne, krop og sind.

De bedste produkter i denne kategori er dem, som er udviklet i henhold til behandlingsformens mangeårige praksis. Det er kosttilskud, som indeholder de mest helbredsfremmende naturingredienser såsom gurkemeje, ingefær og urter.

Effekten af kosttilskuddene vil komme til udtryk både fysisk, fysiologisk og psykisk. På det fysiske plan vil brugen af ayurvediske kosttilskud bidrage til kraftigere hår og friskere hud. Fysiologisk vil kosttilskuddene bidrage til en sund og normal fordøjelse, optimalt stofskifte, god hjertefunktion og understøtte samt genopbygge et stærkt immunforsvar.

På det psykiske plan vil kosttilskuddene gøre dig mere modstandsdygtig overfor stresspåvirkninger, og det vil bidrage til et godt humør.

Du finder kosttilskuddene i både pulverform og som kapsler. Når du vælger pulverudgaven, kan du bruge dit kosttilskud i shakes, bagværk eller som topping på yoghurt og skyr.

Når du vælger kapsler, får du den nemmest anvendelse af dit kosttilskud. Med kapsler er du sikker på at indtage den daglige, anbefalede dosis.

Konklusion

Ayurveda er en alternativ behandlingsform, som giver dig konkrete redskaber til at styrke dit fysiske og psykiske helbred. Via kost, motion, meditation og supplerende kosttilskud kan du være med til at skabe det stærke immunforsvar, som mindsker din risiko for at blive ramt af sygdomme i fremtiden, og behandlingen kan bruges til at lavet et skræddersyet behandlingsforløb.

Der tages afsæt i dig som menneske, når den individuelle behandling igangsættes. Det unikke ved denne alternative behandlingsform er, at fokusset er på at fjerne årsagen til din sygdom. Det holistiske menneskesyn anerkender, at sygdom opstår som et resultat af både indre og ydre påvirkninger. 

Om os

Her på Hurtigtslank.dk kan du finde svar på forskellige sundhedsmæssige og vægttabsrelaterede spørgsmål, samt få hjælp til at træffe den helt rigtige beslutning omkring valg af kosttilskud.

Afsenderen på alt indholdet på denne hjemmeside inklusiv e-bøgerne er Cheryl Fayolle, BSc i ernæringsmedicin. Læs mere om Cheryl her.

Bemærk, indholdet, som er baseret på forfatterens egne erfaringer og grundigt research, bør ikke optræde som erstatning for konsultation hos en læge.

Referencer:
LinkedIn | Instagram

Populære artikler